Succession List of Principals

GOVERNMENT COLLEGE, RAYACHOTY

SUCCESSION LIST OF PRINCIPALS

 

NAME OF THE PRINCIPAL

 

 

SL NO

Sarvasree

FROM

TO

44 Dr. G. Krishnaiah (FAC) 1/11/2020 --------
43 Smt. L. Naga Koteswari (FAC) 1/7/2020 31/10/2020
42 Dr. B. R. SAILAJA 14/01/2020 30/06/2020
41 Smt. B. SIVAMMA (FAC) 1/3/2019 13/01/2020
40 S. RAMACHANDRAIAH (FAC) 1/10/2018 28/02/2019
39 Dr K. SIVARAMI REDDY 24/09/2012 30/09/2018
38 S. RAHAMATH BASHA 10/7/2012 23/09/2012
37 M. MAHABOOB BASHA (FAC) 1/7/2008 9/7/2012
36 M.C. VENKATA RAMA 18/10/2007 30/06/2008
35 B. BALAIAH 1/8/2007 17/10/2007
34 M. VENKATA RAMANA 22-04-2007 30-06-2007
33 P. Dr. M.C. VENKATRAMA (FAC) 1/7/2005 21-04-2007
32 P. SATYANARAYANA (FAC) 4/8/2002 30-06-2005
31 P. ANJANEYULU 15-07-2002 3/8/2002
30 P. SATYANARAYANA (FAC) 8/5/2002 14-07-2002
29 P. ANJANEYULU 24-06-2001 7/5/2002
28 A.A.PADMANABHA RAO (FAC) 25-09-2000 23-06-2001
27 D. IMAM SAHIB (FAC) 2/12/1997 24-09-2000
26 C. TIMMA REDDY 2/9/1996 30-11-1997
25 T.N. AMANULLA KHAN (FAC) 5/2/1996 1/9/1996
24 P. SATYANARAYANA (FAC) 13-09-1995 3/2/1996
23 M. LAKSHMI KANTHAM (FAC) 1/5/1993 12/9/1995
22 K. SINGAIAH 30-09-1990 30-04-1993
21 S. CHALAMA REDDY (FAC) 22-01-1989 30-09-1990
20 K.V. AVADHANI 12/10/1986 21-01-1989
19 G. SUBRAMANYAM (FAC) 1/7/1986 11/10/1986
18 J.R. RAMA MOHAN RAO 2/9/1985 30-06-1986
17 V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) 1/6/1985 21-08-1985
16 S. JWALA REDDY 12/5/1985 31-05-1985
15 V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) 24-10-1984 11/5/1985
14 G.V. RAMANAPPA (FAC) 3/8/1984 21-08-1984
13 T. KRISHNA MOHAN RAO 6/4/1984 6/7/1984
12 G.V. RAMANAPPA (FAC) 11/2/1980 3/4/1980
11 T. KRISHNA MOHAN RAO 6/4/1984 6/7/1984
10 V. SUNDARA RAMAIAH (FAC) 23-10-1983 24-11-1983
9 Y.B.V.S. RAMA SASTRI (FAC) 01.03.1983 22-10-1983
8 Dr. G.V. RAMANA 04.11.1981 28-02-1983
7 A. RAMASWAMY NAIDU 12.06198 4/11/1981
6 G.V. RAMANAPPA (FAC) 01.02.1980 11.05.1980
5 J. MURALI MOHAN 01.01.1980 31-01-1980
4 G.V. RAMANAPPA (FAC) 01.09.1979 28-12-1979
3 V.V.L. NARASIMHA RAO 17-07-1979 29-08-1979
2 G.V. RAMANAPPA (FAC) 24-05-1979 16-07-1979
1 R.S. PRAKASH RAO 1978 23-05-1979